Türkiye İçin Kredi Sorunu Ortaya Çıkabilir

03/11/2011

Barclays Capital Baş Ekonomisti Dr. Christian Keller, Avrupa'da bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının artırılması gereği ortaya çıktığını belirterek, "Avrupa'dan kredi kullanan ve cari açık sorunu olan Türkiye için bir kredi sorunu ortaya çıkabilir" dedi.

cBarclays Capital Baş Ekonomisti Dr. Christian Keller, Avrupa'da bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının artırılması gereği ortaya çıktığını belirterek, "Avrupa bankalarının sermaye yeterlilik rasyoları düşük düzeyde. Avrupalı bankalardan bu oranı yüzde 9'a çıkarmaları istenebilir. Bu durumda bankalar ya sermayelerini artıracaklar ya da bilançolarını küçültmek durumunda kalacaklar. Eğer bilanço küçültme yoluna giderlerse Avrupa'dan kredi kullanan ve cari açık sorunu olan Türkiye için bir kredi sorunu ortaya çıkabilir. Türkiye Avrupa krizinden sadece ticaret yönüyle değil finansal bağlantı yönünden de etkilenebilir" dedi.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nın Antalya'da düzenlediği "Bölgesel Tehditler ve Fırsatlar" konulu toplantının ikinci gününde, mevcut küresel konjonktürde Türkiye'nin durumunu ele alan bir konuşma yapan Keller, Avrupa'nın borç krizi nedeniyle zor durumda olduğuna dikkat çekerek, "AB toplamında dördüncü çeyrekte yüzde 2'lik eksi bir ekonomik bekliyoruz.

Gelecek yıl AB ekonomilerinin yüzde 0.5'in altında bir büyüme göstereceği öngörülüyor. Almanya daha iyi bir performans gösterse ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını Avrupa'ya yapan bir ülke olarak Türkiye bu gelişmeleri endişeyle takip etmeli" diye konuştu. Keller, Türkiye'de Merkez Bankası'nın politikalarını başarılı bulduğunu ve piyasaları çok iyi takip edip gerekli önlemleri zamanında aldığını söyledi.

Türkiye'nin bölgede ekonomik olarak en önemli oyuncu olduğunu ve Türkiye'yi bu bölgenin BRIC ülkesi olarak gördüklerini söyleyen Keller, "Türkiye'nin öz güveni çok yüksek. Büyüme dinamikleri açısından bu güçlü bir faktördür. Türkiye bu bölgede en ümit vaat eden ülke konumunda. Bence Türkiye şu anda Almanya'nın Doğu Almanya ile birleşmesi gündeme geldiğinde karşılaştığı fırsata benzer bir durumla karşı karşıya.

MENA olarak adlandırdığımız Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi yeniden şekilleniyor. Türkiye MENA bölgesine daha fazla odaklanmalı ve bu bölgenin yaratacağı büyüme fırsatlarını çok iyi değerlendirmeli" dedi.

 

Türkiye Tasarrufları Arttırılmalı

Türkiye'nin mevcut durumda en önemli sorununun cari açık ve buna bağlı olarak da tasarrufların yetersizliği olduğuna dikkat çeken Keller şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin rakibi durumundaki Asya ülkelerinde tasarrufların GSMH'ye oranı büyürken ve yüzde 30-40'lara kadar yükselirken Türkiye'de bu oran yüzde 12-13'ler düzeyinde. Sürdürülebilir büyüme için Türkiye özel tasarrufları arttırmak durumunda. Hükümetin cari açık sorunu nedeniyle iç tasarrufları arttıracak önlemleri alması gerekir.

Gelir dağılımı bu konuda önemli. Geniş kitlelerin tasarruf etmesi gelir dağılımı ile de ilgili. Böylece daha geniş kitleler tasarruf yapabilir hale gelebilir. Ayrıca kadınların istihdama katılımı da iç tasarrufları artıracak başka bir faktör. Kadın nüfusu çalışma hayatına girdikçe daha çok gelir yaratarak tasarruf yapabilme fırsatına sahip olacaktır. Mali okur yazarlığın artışı da bir başka faktör. Çünkü tasarrufların belirli bölümü ya yastık altına gidiyor ya da altına yatırılıyor. Bu tasarruflar sistem içine çekilebilmeli."

Türkiye'nin ilk altı ayda yüzde 10'luk büyüme ile Çin'in bile üzerinde büyüme gösterdiğini belirten Keller, "Türkiye bence bu yılı yüzde 5 civarında bir büyüme ile tamamlar. Enflasyon da yüzde 8-9 olabilir. Yüzde 10 büyüme, yüzde 10 enflasyon ve yüzde 10 cari açık sürdürülebilir değil. Bu oranların yüzde 5'lere çekilmesi lazım. Bu hedefe ulaşmak için de yüzde 5 büyüme, yüzde 5 enflasyon ve yüzde 5 cari açık hedeflenmeli. Bu hedef için de reformların yanı sıra tasarrufların mutlaka artışının sağlanması lazım" dedi.

Kaynak: Dünya