“Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör 3. Çeyrek, 2009 Raporu” açıklandı

14/03/2010

GYODER tarafından 2006 yılından bu yana yayınlanan “Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör 3. Çeyrek, 2009 Raporu” açıklandı

ev_12Raporda, Türkiye ve Dünya ekonomisine, Türkiye'de ve Dünya'da inşaat ve konut sektörüne, kullandırılan konut kredilerine ve faiz oranlarındaki değişime yer verilmektedir.

Konut kredisi faiz oranlarında hızlı gerileme

Rapora göre, konut kredisi faiz oranlarında yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan hızlı gerileme bu yılın dördüncü çeyreğinde de devam etmektedir.

Ekonomik kriz ile birlikte aylık ortalama yüzde 1.78 oranına kadar çıkan konut kredisi faizleri 2009 yılın birinci çeyrek sonunda yüzde 1.64, ikinci çeyrek sonunda ise ortalama yüzde 1.48 düzeylerinde seyretmiştir.

Merkez Bankası faiz indirimi ile Hazine borçlanma ve mevduat faizlerindeki gerilemeye paralel olarak yılın üçüncü çeyreğinde konut kredisi aylık ortalama faiz oranları da hızla gerilemiş ve çeyrek dönem sonunda yüzde 0.96’ya kadar inmiştir.

Üçüncü çeyrekte kullandırılan konut kredisi sayısında ve miktarında kuvvetli artış

Çeyrek dönemler içinde kullandırılan konut kredileri sayısında üçüncü çeyrek döneminde kuvvetli bir artış görülmektedir.

Krizin etkileri ile birlikte 2008 yılı dördüncü çeyreği 27.441 adet ve 1.58 milyar TL ile en az konut kredisi kullanılan dönem olmuştur. İzleyen çeyrek dönemlerde adet ve miktar olarak genişleyen konut kredileri üçüncü çeyrekte 96.808 adet ve 6 milyar TL ile kuvvetli bir artış göstermiştir. Düşen faiz oranları, tüketici talebinde artış ve bankaların kredi verme konusundaki istekleri kuvvetli artışta rol oynamıştır.

Konut kredilerinde orta vadeli kredilerin payı artıyor

Konut kredilerinin yeniden canlanmaya başlaması ve özellikle üçüncü çeyrekte kullandırılan kredilerde yaşanan kuvvetli genişlemeye bağlı olarak kredilerin vade yapısıda değişmekte ve 1-3 yıl ile 3-5 yıl vadeli kredilerin payı genişlemektedir.

Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte kullanılan kredilerin vade yapısının etkisi ile 3-5 yıl vadeli kredilerin payı yüzde 27.8’e, 1-3 yıl vadeli kredilerin payı ise yüzde 7’ye çıkarken, 5 yıl ve üzeri vadelerde kullandırılan kredilerin payı göreceli olarak azalmaktadır. Tüketici talebi ile birlikte bankaların da daha orta vadeli kredi kullandırma isteği (kapasitesi) bu yeni eğilimde belirleyici olmaktadır.

Gyoder

Kaynak: KrediPazarı