Bankadan İpotek Fek Yazısını Nasıl Alınır?

22/06/2017

Konut kredisi kullanılarak alınan evin tapusuna banka tarafından ipotek konur.

Konut kredisi kullanılarak alınan evin tapusuna banka tarafından ipotek konur. KrediPazari.com'un edindiği bilgilere göre borç tamamen ödenene kadar ev, bankaya aittir. Borç bittikten sonra bankadan ipotek fek yazsısı alınır ve tapuda yapılan işlemlerden sonra evin tapusu malik adına tscil edilir. Fek yazısı, konut kredisi kullanılarak alınan bir konutun borcunun tamamının ödenmesinden sonra banka tarafından hazırlanan resmi bir belge olarak tanımlanır.

Fek yazısı almak için önce bankaya dilekçe verilir. Dilekçe doğrultusunda, banka fek yazısını hazırlar. İpoteğin fek edilmesi anlamına gelen bu işlem, gayrimenkul üzerindeki ipoteğin tapudaki kayıtlardan kaldırılması anlamını taşır.

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

Kaynak: KrediPazarı