Hangi Konutlar Aile Konutu Olamaz

05/03/2014

Devamlılık arz etmeyen geçici evler, yazlık gibi belirli sürelerde kullandıkları evler, konaklama alanları, otel odaları, tekneler aile konutu olarak kabul edilemez.

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiş, ayrıca Türk hukukuna aile konutu kavramı getirilmiştir.

Ailenin eşlerin ve varsa çocukların birlikte yaşadıkları yaşam alanı ve ortak oturma ihtiyacını karşılayan konut 'aile konutu' olarak tanımlanır. Aile konutu kural olarak tek konuttur ve evlilik birliğinin devamı süresince korunur. Eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan eşin o güne kadar devam eden yaşam tarzının devam ettirmek amacıyla kişiyi koruma altına alan; 240, 254, 255, 270 ve 652. maddelerle bazı kurallar getirmiştir. Bu maddelerle aile konutu evlilik ötesine taşınmaktadır.

Devamlılık arz etmeyen geçici evler, yazlık gibi belirli sürelerde kullandıkları evler, konaklama alanları, otel odaları, tekneler aile konutu olarak kabul edilemez.

Aile Konutu Tek Olmalıdır

Eşlerin ortak yaşam alanı olmak üzere birlikte seçtikleri, sürekli olarak ailenin barınması için kullanılan ve aile için hayati önem taşıyan konut aile konutu olarak tanımlanır.

Aile konutu hep farklı cümlelerle tanımlansa da, ailenin yaşam alanı olması ifadesinden, bu konutun kural olarak tek bir konut olduğu sonucu ortaya çıkar.

Kaynak: KrediPazarı