Hangi Taşınmazlara DASK Yapılır?

08/06/2017

Zorunlu deprem sigortasına tabi taşınmazlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtilmiştir.

KrediPazari.com'un tapu dairesinden edindiği bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

Abonelik işlemlerinde, alım-satım işlemlerinde ve intikal işlemlerinde DASK yapılması gerekmektedir.

Kaynak: KrediPazarı