İpotek Borcu Ödendikten Sonra Taşınmaz Üzerindeki Rehin Nasıl Kaldırılır?

09/10/2017

Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları tüketiciye elden ibraz edilemez.

Bankaya olan konut kredisi borcu tamamlandıktan sonra, gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için Tapu sicil müdürlüğü tarafından işlem yapılması gerekir. Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları tüketiciye elden ibraz edilemez. Bankadan kredi borcunun tamamlandığına ilişkin yazıyı ve ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrak ilgili Tapu Müdürlüğü'ne gönderir. Evraklar Tapu sicil müdürlüğü'ne ulaştıktan sonra, ipotek terkini işlemi gerçekleştirilir.

Gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırıldıktan sonra gayrimenkul, krediyi alan kişi adına tahsis edilir. Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkin işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Kaynak: KrediPazarı