İpotekli Taşınmazın Devri Mümkün müdür?

10/06/2016

İpotekli taşınmazın devri mümkündür.

İpotekli taşınmazın devri mümkündür. Ancak ipotekli bir taşınmazın başkasına devri aksi bir sözleşme olmadıkça, borçlunun borcunda ve teminatında bir değişiklik doğurmaz. Üçüncü kişi tarafından borçlu için ipotek edilen taşınmazın el değiştirmesinde borçlu aynı kalır. Buna göre, taşınmazın devri halinde borçlunun da değişeceği kabul edilmemiştir. Ancak borçlu ile malik arasındaya da alacaklı ile yeni malik arasında sözleşme yapılabilir.

Borçlu ile Malik Arasında Yapılan Sözleşme

Borçlu ile malik arasında yapılan sözleşmeye göre yeni malik, borcu üzerine almayı taahhüt eder. Alacaklı, borçlu ile yeni malik arasında yapılan borç üstlenme sözleşmesini kabul etmedikçe, bu sözleşme alacaklıya karşı geçersiz olur.

Alacaklı ile Yeni Malik Arasındaki Sözleşme

İpotekli taşınmazı edine kişi borcu üstlendiği takdirde tapu sicil memuru durumu ipotek alacaklısına bildirir.Bu bildirim sadece bilgi verme amaçlıdır. Rehinli alacaklı borç üstlenme teklifini kabul ettiği takdirde yeni malik alacaklı ile bir borç üstlenme sözleşmesi yapar. Bu sözleşme ile eski borçlu borcundan kurtulur, borçlu yeni malik olur.  Rehinli alacaklı borç üstlenmeyi kabul ettiği takdirde hakkını eski borçluya karşı saklı tuttuğunu 1 yıl içinde bildirmelidr. Bu durumda yeni malikin borç üstlenme taahhüdü kendisine karşı geçersiz olur. bu 1 yıllık süre hak düşürücü süredir.

Kaynak: KrediPazarı