İş Bankası Avantajlı Faiz Oranlı E-Mevduat Hesabı

11/02/2013

İş Bankası müşterileri, İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad kanalıyla Türk Parası, Euro ve Dolar cinsinden açtıracakları Şubesiz Vadeli Mevduat Hesabı ile hem şubeye gitmek zorunda kalmayacak hem de mevduatlarına Şubeler kanalıyla açtıracakları mevduat hesaplarına oranla daha yüksek getiri elde etme imkanına sahip olacakalar.

İş Bankası müşterileri, İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad kanalıyla Türk Parası, Euro ve Dolar cinsinden açtıracakları Şubesiz Vadeli Mevduat Hesabı ile hem şubeye gitmek zorunda kalmayacak hem de mevduatlarına Şubeler kanalıyla açtıracakları mevduat hesaplarına oranla daha yüksek getiri elde etme imkanına sahip olacakalar.

Şubesiz Vadeli Mevduat Hesabının Özellikleri

- 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl vadede ya da istenilen gün sayısını vade olarak belirlenecek İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad kanallarından herhangi birini kullanarak Şubesiz Vadeli Mevduat Hesabı açılabilir.

- İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad kanalıyla açılacak hesaplar için avantajlı faiz oranlarından yararlanılabilir.

- Hesap vade sonunda kapatılmazsa ve aksi yönde bir talimat verilmediyle hesap aynı vade ve o gün için geçerli olan İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad için uygulanan güncel faiz oranları üzerinden yenilenir.

- Ürün 19.06.2008 tarihinde yürürlüğe konduğundan söz konusu avantajlı faiz oranları bu tarihten sonra İnternet Şubesi, Bankamatik, Netmatik, İşCep, İşWap ya da İşPad kanalıyla Yurtiçi Şubelerinden açılan tek kişilik mevduat hesapları için geçerlidir. Müşterek hesaplar ile Yurtdışı Şubelerimizden açılan hesaplar uygulamadan yararlanamazlar.

07.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 50 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Kaynak: KrediPazarı