İş Bankası Çeyiz Hesabı'na Yüzde 20 Devlet Katkısı

19/04/2016

Devletin Çeyiz Hesabı'na katkısı yapılan birikime göre yüzde 20'lere varan oranlarda değişkenlik gösteriyor.

İş Bankası Çeyiz Hesabı ile evlilik öncesi doğacak masraflar için önceden birikim yapılabiliyor. Evlilik döneminde rahat etmek isteyenler bugünden birikim yaparak evlilik dönemindeki masrafları zorlanmadan karşılayabiliyor. Banka TL vadeli mevduat hesabı niteliğinde olan İş Bankası Çeyiz Hesabı ile avantajlı faiz oranları ve yüzde 20’ye varan devlet katkı modeliyle birikim yapmak için cazip koşullar sunuyor.

KrediPazari.com'un edindiği bilgilere göre, Çeyiz Birikim hesabından, henüz evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençlerle çocukları adına hesap açabilen aileler yararlanabiliyor. İş Bankası Çeyiz Hesabı’na aylık veya 3 aylık dönemlerde, belirlenen asgari tutarlarda düzenli ödemeler yapılıyor ve İş Bankası’nın özel faiz oranlarıyla birikimler değerlendirilebiliyor.

Aylık Ödeme Planı

Çeyiz Hesabı için 105,58-1.055,80 TL alt ve üst sınırlarda ödeme yapılabiliyor. 3 aylık ödeme planlarında ise 316.74-3.167,40 TL arasında bir tutar seçilebiliyor. İş Bankası Çeyiz Hesabı’nın faiz oranı yıllık olarak belirleniyor, her bir yıl dönem başındaki faiz oranı bir yıl boyunca yapılan düzenli ödemelere uygulanıyor. Birikim hesabı için min. 3 yıl boyunca İş Bankası Çeyiz Hesabı’nda düzenli birikim yapmış olmak gerekiyor.

Devlet Katkısı %20

TL vadeli mevduat hesabı niteliğinde olan Çeyiz Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %20’ye varan devlet katkı modeli ile bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyen henüz evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençler ve çocukları adına Çeyiz Hesabı açarak biriktirmeye başlamak isteyen aileler için cazip bir ürün olarak öne çıkıyor.

İş Bankası Çeyiz Hesabı’nın Özellikleri

-Çeyiz hesabı TL cinsinden min 3 yıl ya da 4 veya 5 yıl vadeli olarak açılabiliyor. Hesaptan yararlanmak isteyenlerin Mavi Kart sahibi ve T.C. vatandaşı olması gerekiyor. 18 yaşından büyük kişilerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 18 yaşından küçükler için de veli/vasi tarafından hesap açılabiliyor. Hesap sadece tek kişilik olarak açılabiliyor ancak evlenecek kişiler ayrı ayrı iki hesap açtırarak, ayrı ayrı devlet katkısından yararlanabiiyor. Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırıllabiliyor. Talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılamıyor. Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değişebiliyor. Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınıyor.

-Ödeme gününün iş gününe denk gelmesi gerekiyor. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul ediliyor.

-Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabiliyor. Çeyiz Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 105,58 TL maksimum 1.055,80 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 316,74 TL maksimum 3.167,40 TL olarak değişiyor. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebiliyor.

-Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirilebiliyor. Talimat tutarının müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15’de kadar ödenmesi gerekiyor.

-Müşteri dilerse, hesabın ödeme gününde olması kaydıyla talimat tutarı veya talimat tutarı üzerinde kalacak bir tutarı azami düzenli aktarım limitini geçmemek üzere herhangi bir kanaldan hesaba ödeme yapabiliyor.

-Otomatik olarak hesaptan çekilecek talimat tutarı dışında herhangi bir kanaldan yapılacak ödemelerde, ilgili döneme ilişkin talimat gerçekleşmiş sayılıyor.

-Hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 15.837 TL’ye kadar hesaba para yatırılabiliyor.

-Hesabın açılışında yatırılan tutar ilk talimat olarak sayılıyor.

Çeyiz Hesabı’na ilk yıl uygulanacak faiz oranı hesabın açılış gününde geçerli olan Çeyiz Hesabı faiz oranı olarak alınıyor. Ödeme günlerinde yatırılan tutarlar söz konusu faiz oranı ve ara vadeye kalan gün sayısı üzerinden faize konu oluyor. Çeyiz Hesabı’na faiz tahakkukları 1 yıllık dönemlerin sonunda gerçekleşiyor ancak faiz ödemesi ana vade sonuna kadar yapılamıyor.

-Çeyiz Hesabı’nın ana vadesinden önce kapatılması halinde müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılamıyor.

Çeyiz Hesabı’ndan 12 aylık dönemler içerisinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebiliyor. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekiyor. Çekilen tutarlara bankanın vadesiz mevduat faiz oranı uygulanıyor.

-Ödemeler, aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 1 kereden fazla aksatılırsa devlet katkısı hakkı ortadan kalkıyor.

-Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir ve Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamıyor.

-Çeyiz Hesabının vadesinin dolmasının ardından, hesap aynı vade ve Çeyiz Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile temdit ediliyor.

Devlet Katkısına Hak Kazanabilmenin Şartları

Kanun ve Yönetmelik’te* belirtildiği üzere, devlet katkısına hak kazanılabilmesi için, katılımcının;

-Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,

-Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatılmamasına yönelik Yönetmeliğin 5. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,

-27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,

-Evliliğini müteakip 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 44. maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden alacağı belge ile bankaya başvurması gerekiyor.

Devlet Katkısı Tutarları

-36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmiyor.

-36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 10 ile çarpılır, ödenecek tutar 4.223,20 TL’yi geçemiyor.

-48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır, ödenecek tutar 4.751,10 TL’yi geçemiyor.

-60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 5.279 TL’yi geçemiyor.

-Devlet katkısı hakkının kaybedilmesi halinde hesap “Çeyiz Hesabı” statüsünden çıkartılır, müşteri talimatı olmadığı müddetçe açık kalır ve devlet katkısı hakkı bulunmadan açık kalmaya devam eder.

-Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. (2015 yılı yeniden değerleme oranı %5,58’dir.)

*07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) ve 16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" (Yönetmelik)

Kaynak: KrediPazarı