Kentsel Dönüşümde Devlet Ne Kadar Kira Yardımı Yapar?

13/12/2016

Vatandaşın devletten kentsel dönüşüm yasası kapsamında kira yardımı alabilmesi için binanın ” Riskli Yapı ” raporuna sahip olması ve en az 1 yıl boyunca ev sahibinin ya da kiracının ikametgah etmiş olması gerekir

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Hesaplanır?

Vatandaşın devletten kentsel dönüşüm yasası kapsamında kira yardımı alabilmesi için binanın ” Riskli Yapı ” raporuna sahip olması ve en az 1 yıl boyunca ev sahibinin ya da kiracının ikametgah etmiş olması gerekir. Şartlara uygun olan kiracı veya ev sahibinin kira yardımı dilekçesi ile başvuru yapması durumda devletten 1,5 yıl ( 18 ay) boyunca kira yardımı alablir. Kira yardımı illere göre farklılık gösterir ve yapılacak yardım 495 TL -795 TL  aralığında değişir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir illeri için 2016 yılında yapılan kira yardımı 795 TL olarak belirlenmiştir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenir.

Kira Yardımı Başvuru Belgeleri

Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğe yapılır.

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce Onaylı),

d) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)

e) Kiracının riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü
gösteren firma üzerine veya firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ve riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri
bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,

f) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı

g) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınır. Başvurunun firma yetkilileri tarafından yapıldığı durumlarda, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN Numarasının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN Numarası uyumlu olmalıdır.

NOT:Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi olmalı, işlemi yapan kişinin adı soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Kaynak: KrediPazarı