Kira Yardımı ya da Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır?

13/12/2016

Kira yardımı ya da kentsel dönüşüm kredi desteği için devlet destekli konut kredisi kullanılabilir.

Kira yardımı ya da kentsel dönüşüm kredi desteği için devlet destekli konut kredisi kullanılabilir. Devlet destekli konut kredisinden yararlanabilmek için binanın ömrünü tamamlamış olması ya da o nitelikteki binanın içinde yer alan dairede kiracı olmak gerekir.

Ömrünü tamamlamış ( depreme dayanıklığını yitirmiş, ekonomik anlamda özelliğini kaybetmiş, yıkılma tehlikesi olan vb. ) olan bina sahibinin ya da kiracısının devletten faiz desteği ve geri ödemesiz kira yardımı alabilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan başta Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Odaları ve özel yüklenici bakanlık tarafından lisanslı firmalara başvuru yapmaları gerekir.

Yapılan başvurular sonrasında binanın kentsel dönüşüm alabilmesi için ” Riskli Yapı ” veya ” Riskli Alan ” tüzüğüne uygundur raporunun hazırlanması ve hazırlanan risk raporunun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıından onaylatılması gerekir. Onaylanan rapor sonrasında riskli yapıda yer alan kiracı ve ev sahibi arzu etmesi durumda devletten geri ödemesiz olarak kira yardımı ve eşya taşıma giderleri için hibe alabilir.

Kira Yardımı ya da Kentsel Dönüşüm Kredisi

Ev sahibi/kiracı kentsel dönüşüm 6183 sayılı kanun kapsamında kira yardımı ya da kentsel dönüşüm kredisi alabilmek için kira yardım/kentsel dönüşüm kredisi başvuru dilekçesini doldurur.

Gönderilmesi gereken dilekçeye şu evraklar eklenir:

-Binanın tabu belgesi fotokopisi ve güncel tabu takyidat belgesi

-Yapı için ARAAD.net alınacak inceleme raporu

-Emlak vergisi bina bildirimi

-Bakanlık teknik eğitimine katılım belgesi süreti

-Jeoloji/Jeofizik mühendislerinin oda kaydı ve 5 yıllık tecrübelerini gösteren belge (Bu belge zemin etüt yani deprem dayanıklığı raporu hazırlanabilmesi için gereklidir.)

Kaynak: KrediPazarı