Konut Kredilerinde Erken Ödeme Tazminatı

18/05/2016

KrediPazari.com'un verdiği bilgilere göre, erken ödeme tazminatı, anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1 oranında, kalan vadenin 36 aydan fazla olması durumunda ise yüzde ikisini geçmeyecek şekilde tüketiciden talep edilebilir.

Sabit faiz oranlı konut kredilerinde, sözleşmede yer almak şartıyla, tüketicinin borcunun tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. KrediPazari.com'un verdiği bilgilere göre, erken ödeme tazminatı, anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1 oranında, kalan vadenin 36 aydan fazla olması durumunda ise yüzde ikisini geçmeyecek şekilde tüketiciden talep edilebilir. Değişken faiz oranlı konut kredilerinde ise tüketiciden erken faiz ödemesi talep edilemez.

Konut kredisi borcunun vadesinden önce ödenmesi durumunda kalan anapara borcu üzerinden, sözleşmede belirtilen akdi faiz oranı ile, bir önceki taksit tarihinden itibaren işleyen gün sayısı dikkate alınarak bulunan faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilir. Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülür.

Kredi tipine göre değişiklik gösteren faiz oranı üzerinden, kalan taksit sayısı ve ödeme tarihleri aynı kalacak şekilde yeni taksit tutarı ve yeni ödeme planı oluşturulur. Tüketicinin taksit sayısını değiştirme yönündeki talebi üzerine mevcut ödeme planından farklı taksit sayısı ve ödeme tarihleri de belirlenebilir.

Sabit Faiz Oranı Değiştirilemez

Sabit faiz oranlı konut kredilerinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirtilen oran geçerlidir ve oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Tüketicinin birbirini izleyen 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını kullanabilir. Ancak bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gereklidir.

Kaynak: KrediPazarı