Konut Kredisinde Ara Ödeme Yapan Tüketici Erken Ödeme Tazminatı Öder mi?

02/12/2015

Tüketici, konut kredisine yapacağı ara ödemenin zamanına göre erken ödeme tazminati ödemekle yükümlüdür. Kalan vadenin 36 aydan az ya da fazla olmasına göre ödenecek erken ödeme tazminatı değişir.

29369 sayılı Resmi Gazete'de 28 Mayıs 2015'de yayınlanan ve 28 Kasım 2015'de yürürlüğe giren Konut Finansman sözleşmeleri yönetmeliğinde yer alan 'Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Bölümü '11. maddesinde tüketicinin konut kredisi borcunu erken ödemesi durumunda uygulanacak işlemler belirtilmiştir. Buna göre, tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı kredi vadesinden önce ödeyebilir. Bu durumda, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktarına göre bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

KrediPazarı.com'un verdiği bilgilere göre, konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 20 Ocak 2015 tarihinde akdi faiz oranı %1 ile 10 yıl vadeli 100 bin TL konut kredisi kullanan bir tüketici, 30. taksitini ödeyeceği 20.06.2017 tarihinde 13.750 TL ödeme yapmak istediğinde şu işlemler yapılır:

1. Öncelikle 20.06.2017 tarihi itibariyle biriken faiz tutarı tahsil edilir. Tüketicinin ödeme planına göre 29. ayın sonunda kalan anapara tutarı 85.458,80 TL'dir. Tahsil edilecek faiz= (85.458,80*%1*30)/30 = 854.59 TL bu tutar, yapılacak olan ödemeden düşülür.

2. Anaparadan düşülecek tutar=13.750-854.59 = 12.895,41 TL

Ödeme sonrası kalan anapara= 85.458,80-12.895,41= 72.563,39 TL

3. Kalan vade 90 ay olduğundan ve kanunda belirtilen 36 ayı aştığından bu tutar üzerinden %2 erken ödeme tazminatı tahsil edilir. (Kalan vade 36 aydan az olsaydı erken ödeme tazminatı %1 üzerinden hesaplanacaktı.)

30 aydaki taksit tutarı=580.12 TL

Erken Ödenen Anapara= 12.895,41-580.12=12.315,29 TL

Erken Ödeme Tazminatı=12.315,29*%2=246,31 TL

4. Erken ödeme tazminatı olan 246,31 TL tüketiciden tahsil edildikten sonra, kalan 90 taksit ödeme tarihleri değişmeyecek şeklide 72.563,39 TL olan kalan anapara üzerinden yeniden hesaplanır. Kont kredisi hesaplama yapılarak belirlenen taksit tutarı aylık 1.226, 54TL'ye karşılık gelir.

Kaynak: KrediPazarı