Kredi ile Alınan Evin Kentsel Dönüşüme Girmesi Durumunda Ne Yapılmalı?

13/05/2015

İlgili yasa ve yönetmeliklere kentsel dönüşüm kapsamına giren riskli ki binalar yıkılarak yerine yeni ve sağlam binalar inşa ediliyor. Bu kapsamda yıkılacak binalarda kredi borcu bitmemiş konutlar da bulunabiliyor.

İlgili yasa ve yönetmeliklere kentsel dönüşüm kapsamına giren riskli ki binalar yıkılarak yerine yeni ve sağlam binalar inşa ediliyor. Bu kapsamda yıkılacak binalarda  kredi borcu bitmemiş konutlar da bulunabiliyor. Örnek olarak, 15 yıl vadeyle satın alınan ve sadece 1 yıl için kredi ödemesi yapılmış olan konutun riskli çıkması durumunda tüketici, faiz desteğinden faydalanabiliyor. Bankaların faiz desteğini kabul etmemesi durumunda ise krediyi devlet yapılandırabiliyor.

EmlakKulisi'nden edinilen bilgilere göre, binanın riskli profilde olduğunun belirlenmesi için öncelikle rapor hazırlanması gerekiyor. Raporda, alınan konut için alınan kredinin vadesi ve faizi ne olursa olsun kredinin yeniden yapılandırılması için istekte bulunabiliniyor.

Binanın Yıkım İşlemleri

Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil ediliyor.

Bu taşınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam ediyor. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık,  TOKİ  veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılıyor.

Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.

Kaynak: KrediPazarı