Taşımazlarda Veraset İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?

07/06/2017

Tapu sicilie kayıtlı taşınmaz malın, taşınmaz sahibinin vefatı halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden ya da noterden alınan veraset belgesi ile tescili edilmesi işlemine mirasın intikali denir.

Tapu sicilie kayıtlı taşınmaz malın, taşınmaz sahibinin vefatı halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden ya da noterden alınan veraset belgesi ile tescili edilmesi işlemine mirasın intikali denir. İntikalin yapılması için tüm mirasçıların intikal anında bulunmasına gerek yoktur, mirasçılardan biri intikal işlemini yaptırabiiir. Ancak tapuda her mirascının pay haklarının tamamının görünmesi için varislerin intikal anında olması ya da intikali yapacak kişiye vekalet vermesi gerekir, aksi halde sadece vefat eden kişinin payı varislere hak oranları 
ölçüsünde paylaştırılır ve tapuda da bu bilgiler yer alır. KrediPazari.com'un verdiği bilgilere göre, intikal işlemleri taşınmazın bulunduğu ilde ya da online işlemlerin yapılabildiği başka bir şehirde yapılır. İntikalin farklı bir şehirde yapılması halinde tapuya ödenecek ücret, başvuru yapılan bölgeye göre değişir ve rakam taşınmazın bulunduğu ilde yapılacak işleme göre daha yüksektir.

Veraset İntikal Vergisi

Tapuya gitmeden önce vergi dairesinden intikal vergisinin ödendiğine dair belgenin alınması gereklidir. Bu belge varisin ikamet ettiği ile bağlı vergi dairesinden alınır ve her bir taşınmaz için ayrı ayrı verilir. Vefat eden kişinin TC kimlik numarası ile Türkiye'de adına kayıtlı tüm taşınmazlar görüntülenir vergi dairesi tarafından görüntülenir ve her bir taşınmaz için intikal vergisinin ödendiğine dair belge oluşturulur.

Tapuda Veraset İntikal İşlemleri için İstenen Belgeler

-İntikali yapılacak taşınmazın tapusu ya da ada ve parsel numarasını gösteren belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,

-Veraset ilamının aslı

-İntikali yapacak mirasçının nüfus cüzdanı

-İntikal i yapacak kişi mirasçı dışında biri ise , bu kişinin yetkilendirildiğini gösteren vekaletname

-Taşınmazın niteliği bina ise DASK

-Vergi dairesinden veraset intikal vergisinin ödendiğine dair belge

İntikal İşlemlerinde Ödenecek Ücretler

- İntikali yapılacak taşınmazın emlak vergisi değerleri üzerinden belirlene oranda tapu harcı

- İntikalin yapıldığı ile göre belirlenen Döner Sermaye İşletme ücreti

- Döner Sermaye ücreti intikali yapılacak taşınmaz sayısına bağlı değildir, bir kez ödenir

- Her bir taşınmaz için Eğitim Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi

Kaynak: KrediPazarı