Taşınmazını Başkasının Borcu için İpotek Eden Kişininin Sorumluluğu Nedir?

10/06/2016

Kendi taşınmazını başkasının borcu için ipotek eden kişinin sorumluluğu, sınırlı sorumluluk kapsamına girer.

Kendi taşınmazını başkasının borcu için ipotek eden kişinin sorumluluğu, sınırlı sorumluluk kapsamına girer. Bu sorumluluk ayni sorumluluk olarak da adlandırılır.  Bu durumda alacaklı, borcunun tamamını rehinli taşınmazın satışından elde edemezse kalan borcu, taşınmaz malikinden isteyemez. Bu durumda alacaklı asıl borçlu hakkında kalan borç için haciz yolu ile takip yapabilir.

Borçlu Olmayan Malikn Durumu

Üzerinde ipotek kurulan taşınmaz, boçlu adına olmak zorunda değildir. Bu durum şu şekillerde ortaya çıkabilir;

1. Taşınmazın sahibinin taşınmazını bir başkasının borcu için ipotek etmesi

2. Taşınmazın sonradan yüklü olarak malik değiştirmesi

Asıl borçlu borcunu ödemeyediği durumda alacaklı, malikin taşınmazının satışını icra yoluyla talep edebilir. Malik, borçlunun ipotek sözleşmesindeki ödeme sartlarına bağlı kalmadan borcu ödeyerek taşınmazı satıştan kurtarma hakkını saklı tutar. Başkasının borcu için taşınmazının rehin eden malik, taşınmazı ipotek eden kişiye borcu ödediği takdirde ödediği borç için alacaklının yerine geçer.

Rehinli taşınmazın borç karşılığında satılabilmesi için borölunun takibine karşı itiraz edilmemiş olması veya itirazın çözümlenmiş olması gereklidir.

 

Kaynak: KrediPazarı