Tüketici Kredilerinde Vade Süresi

14/12/2015

24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Tüketici kredilerinin içeriğine göre vadelendirmeyi açıklayan 25 Kasım 2015'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Buna göre, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında olan konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk MedeniKanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan kredileri, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise 48 ayı aşamayacak.

Kaynak: KrediPazarı