Yabancı Sermayeli Şirketler Türkiye'de Gayrimenkul Edinebilir mi?

18/07/2017

Belirtilen Kanunlar kapsamında, şartları uyan tüzel kişiliğe sahip tüm yabancı ticari şirketler Türkiye de taşınmaz edinebilir.

Yabancıların taşınmaz edinebilmelerine yönelik mevzuatta sıkça yapılan değişiklikler, iizin ve kısıtlamalar, uygulamada çeşitli güçlükler yaratmaktadır. 2003 yılından itibaren yabancı sermaye mevzuatında yapılan düzenlemelerle yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi kolaylaştırılmıştır. Bu düzenlemede yapılan en büyük değişiklik karşılıklılık ilkesinin kaldırılmış olmasıdır.

Yabacı sermayeli şirketlerin Türkiye'de gayrimenkul edinebilme şartları, tapu kanununun 35 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketler, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî hak edinebilirler. Taşınmaz edinebilme hakları, 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilmiştir.

Yabancı ticari şirketlerin Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için kayıtlı olduğu ülke mevzuatı gereğince tüzel kişiliğinin bulunması gerekir. Belirtilen Kanunlar kapsamında, şartları uyan tüzel kişiliğe sahip tüm yabancı ticari şirketler Türkiye de taşınmaz edinebilir.

Söz konusu şirketlerin taşınmaz talepleri doğrudan tapu sicil müdürlüklerince sonuçlandırılır, ilgili kamu kurumunca düzenlenen belgelere göre işlem yapılır. 

Tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine ipotek tesisinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaksızın işlem doğrudan tapu sicil müdürlüklerince sonuçlandırılır. Medeni Kanunun 851.maddesi gereğince yabancı para ipoteği tesisinin talep edilmesi halinde, ticaret şirketinin kredi veren bir kurum olması, ipoteğin de açılacak kredi nedeniyle tesisinin belgelenmesi gerekir.

Tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerinin adına kayıtlı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, tüzel kişilere satışı ,devri ve hak tesisinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulunca belirlenen listede yer alan ülke vatandaşlarına satış devir ve hak tesislerinin kanuni kısıtlamalara tabi olarak doğrudan ilgili tapu müdürlüklerince karşılanması gerekir.

Kaynak: KrediPazarı