Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

TOKÝ bitirme kredisi verecek

21-04-2006

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), inþaat seviyesi yüzde 70 ile 90 arasýnda olan 150 metrekareye kadar konut inþaatlarý için, 3-9 bin YTL arasýnda konut tamamlama kredisi açacak.

Mortgage Türkçeleþti, tutulu satýþ oldu

21-04-2006

Ýpoteðe dayalý uzun vadeli konut finansman sisteminin yasal zeminini oluþturan ve þimdiye kadar mortgage olarak tanýmlanan sistemin adý Türkçeleþtirilerek tutulu satýþ oldu.

TOKÝ bitirme kredisi verecek

21-04-2006

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), inþaat seviyesi yüzde 70 ile 90 arasýnda olan 150 metrekareye kadar konut inþaatlarý için, 3-9 bin YTL arasýnda konut tamamlama kredisi açacak.

Mortgage Türkçeleþti, tutulu satýþ oldu

21-04-2006

Ýpoteðe dayalý uzun vadeli konut finansman sisteminin yasal zeminini oluþturan ve þimdiye kadar mortgage olarak tanýmlanan sistemin adý Türkçeleþtirilerek tutulu satýþ oldu.

Mortgage'ý Þener erteletti

20-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ipoteðe dayalý uzun vadeli konut kredisi kullanýlmasýnýn...

Mortgage sistemine dikkat!..

20-04-2006

Konut kredisi alanlar, 'mortgage'den olumsuz etkilenebilir.

Doðan Grubu mortgage için þirket kurdu

20-04-2006

Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding ipoteðe dayalý...

Mortgage'ý Þener erteletti

20-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ipoteðe dayalý uzun vadeli konut kredisi kullanýlmasýnýn...

Mortgage sistemine dikkat!..

20-04-2006

Konut kredisi alanlar, 'mortgage'den olumsuz etkilenebilir.

Doðan Grubu mortgage için þirket kurdu

20-04-2006

Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding ipoteðe dayalý...