Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Ücretlilere mortgage müdjesi

08-04-2006

Mortgage sistemini düzenleyen tasarýda yer alan yeni düzenlemelere göre, sabit gelirliler konut için alacaðý kredi faizini vergiden düþebilecek

Emlak Fiyatlarý Nisan da artacak

08-04-2006

HABERTÜRK TV'de Uyandýrma Servisi programýna konuk olarak katýlan Milliyet gazetesi Emlak Uzmaný Tebernüþ Kireçci, Nisan ayýndan itibaren emlak fiyatlarýnýn yükseliþe geçebileceðini belirtti.

Önce otur, sonra öde

07-04-2006

Önce otur, bir yýl sonra öde modeli ike konut sahibi olmak mümkün

Önce otur, sonra öde

07-04-2006

Önce otur, bir yýl sonra öde modeli ike konut sahibi olmak mümkün

Mortgage'ta vergi tartýþmasý

04-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan oluþturulan alt komisyonun son þeklini verdiði, mortgage sistemine iliþkin yasa tasarýsý, üst komisyon gündemine taþýnýyor.

Mortgage'ta vergi tartýþmasý

04-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan oluþturulan alt komisyonun son þeklini verdiði, mortgage sistemine iliþkin yasa tasarýsý, üst komisyon gündemine taþýnýyor.

Mortgage'de rahatlatan sistem

01-04-2006

Yeni bir projeyle Mortgage sistemi boyunca iþsizlik de olmayacak...

Mortgage'de rahatlatan sistem

01-04-2006

Yeni bir projeyle Mortgage sistemi boyunca iþsizlik de olmayacak...

SPK Baþkaný, Mortgage, mayýs ayýnda yasalaþýr sanýyorum dedi

27-03-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný (SPK) Doðan Cansýzlar, Mortgage'nin mayýs ayýnda yasalaþmasýný tahmin ettiðini belirterek, Önümüzdeki yýlýn ikinci döneminde de bu sistem yavaþ yavaþ çalýþmaya baþlar dedi.

SPK Baþkaný, Mortgage, mayýs ayýnda yasalaþýr sanýyorum dedi

27-03-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný (SPK) Doðan Cansýzlar, Mortgage'nin mayýs ayýnda yasalaþmasýný tahmin ettiðini belirterek, Önümüzdeki yýlýn ikinci döneminde de bu sistem yavaþ yavaþ çalýþmaya baþlar dedi.