Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage'a ne gerekli

08-04-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, mortgage sisteminin saðlýklý iþlemesi için

Başbakan Erdogan toplu konut müjdesini verdi

08-04-2006

Baþbakan Tayyip Erdoðan, 2 ay içerisinde tüm illerde toplu konut adýmlarý atýlacaðýný müjdeledi.

Ücretlilere mortgage müdjesi

08-04-2006

Mortgage sistemini düzenleyen tasarýda yer alan yeni düzenlemelere göre, sabit gelirliler konut için alacaðý kredi faizini vergiden düþebilecek

Emlak Fiyatlarý Nisan da artacak

08-04-2006

HABERTÜRK TV'de Uyandýrma Servisi programýna konuk olarak katýlan Milliyet gazetesi Emlak Uzmaný Tebernüþ Kireçci, Nisan ayýndan itibaren emlak fiyatlarýnýn yükseliþe geçebileceðini belirtti.

Önce otur, sonra öde

07-04-2006

Önce otur, bir yýl sonra öde modeli ike konut sahibi olmak mümkün

Önce otur, sonra öde

07-04-2006

Önce otur, bir yýl sonra öde modeli ike konut sahibi olmak mümkün

Mortgage'ta vergi tartýþmasý

04-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan oluþturulan alt komisyonun son þeklini verdiði, mortgage sistemine iliþkin yasa tasarýsý, üst komisyon gündemine taþýnýyor.

Mortgage'ta vergi tartýþmasý

04-04-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan oluþturulan alt komisyonun son þeklini verdiði, mortgage sistemine iliþkin yasa tasarýsý, üst komisyon gündemine taþýnýyor.

Mortgage'de rahatlatan sistem

01-04-2006

Yeni bir projeyle Mortgage sistemi boyunca iþsizlik de olmayacak...

Mortgage'de rahatlatan sistem

01-04-2006

Yeni bir projeyle Mortgage sistemi boyunca iþsizlik de olmayacak...